Stratejik Finans (CFO) Yönetimi Sertifika Programı

  • Etkinliğin Konusu

Güncel Piyasa, Finans Bilgileri ve Muhabese Yönetimi

 

  • Etkinliğin Amacı

Küreselleşen dünya ekonomisinde önemi giderek artan finansal piyasların ve finans akımlarının işleyiş şekline hakim, firmalarda bu alanda karar verici konumunda olan kişileri yetiştirmek, alanda çalışanları güncel bilgilerle donatmak hedeflenmektedir.

 

  • Kimler Katılabilir

Bu program kariyerini finans alanında planlayan, şirketlerin Mali İşler, Muhasebe, Finans ve Mali Kontrol departmanlarında çalışan orta ve üst düzey yöneticiler ile yönetici adayları ve gerek İktisat Fakültesi öğrencileri gerekse mesleğine yeni atılacak bireylere katkı sağlayabileceği gibi kariyer hayatında belli bir dönüm noktasında olan ve kendi işini kurmak isteyen bireyler için de verimli olacaktır.

Türkiye’nin Lider Profesyonel Kariyer Akademisi
Call Now Button