İnovasyon & Yenilikçilik Yönetimi Seminer Programı

  • Etkinliğin Konusu

İnovasyon rekabet ortamındaki günümüz koşullarında yeniliklerin ticari faydalara dönüştürülmesi, kurumların geleceğini planlı bir şekilde oluşturmasını ve kurumlara sürdürülebilen karlı büyüme ortamı oluşturulmasını sağlar.

 

  • Etkinliğin Amacı

İnovatif & Yenilikçi bakış açısı ve yenilikçi yaklaşımları iş kazanımlarına dönüştürmek.

 

  • Kimler Katılabilir

İş hayatına inovatif bir bakış açısı ile bakmak isteyen iş dünyası profesyonelleri, Kendi işini kurmuş ve ya kurmak isteyen girişimciler, Günümüz iş dünyasında rekabet gücünü arttırmak isteyen kurum çalışanları, Kurum içerisinde inovatif kültür ile değer yaratmak isteyen kurumlar, Üniversite öğrencisi ve ya yeni mezun inovatif girişimci adayları

Türkiye’nin Lider Profesyonel Kariyer Akademisi
Call Now Button