Personel Müdürlüklerinden, İnsan Kaynaklarına Geçiş

Personel Müdürlüklerinden, İnsan Kaynaklarına Geçiş

PERSONEL MÜDÜRLÜKLERİNDEN, İNSAN KAYNAKLARINA SAĞLIKLI GEÇİŞ BİR ÇOK FİRMADA HALA SAĞLANAMADI;
Personel Müdürlüğü… tabelalarını sırf modadır diye indirip,yerine .. İnsan kaynakları.. diye bir başka tabela asıp içeride hala aynı yönetimi yapıyor olmakla İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ’ne geçemeyiz.
Bu tabelaları değiştirmekle aslında;
Ne yapmak istiyoruz?
Neye göre yapıyoruz?
Nasıl yapıyoruz?
Doğru yaptığımızın farkında mıyız?…sorularını kendimize sormamız gerekiyor.
İnsan Kaynakları Yönetimi alışılagelen Personel yönetimi ile, geleneksel yönetim prensiplerinin çok ötesinde bir yönetimdir. Bu yüzden değişen dünyamızda değiŞmeyen tek şeyin DEĞİŞİM olduğunu ve bunun öncüsü, yaratıcısı ‘insan ‘ Faktörünün vazgeçilmezliği bilincinin yerleşmesi, her yapılan buluşta aslında insanı yeniden keşfetmek, farklı boyutlar yakalamak, düĢüncelerini, doğasını, öğrenme metodolijisini, yeteneklerini, yetkinliklerini ortaya koyma becerilerini daha iyi anlamaktır.
Bu keşif ,evren var oldukça, yüzyıllar sürecek, beynimizin büyük bölümünü hala kullanmayı bilmediğimizi söyleyen bilim adamlarının bu tezine bakarsak daha çok yolumuz var demektir.
Biz bugüne 21. Yüzyıla, Türkiye’mize dönelim ve Ġnsan Kaynakları Yönetimini Kurumlar ve çalıĢanlar arasındaki iliĢkileri, insanı anlayarak, tanıyarak, doğru iş ve görev tanımlamaları yaparak iletişim kulvarı içinde, motive ederek, katılımcı olmasını sağlayarak katkılarını objektif ölçerek……yöneten bir yönetim sistemidir diye tanımlayalım.
Kaç firma/kurum kuruluş bunu biliyor,
Kaç firma /kurum/kuruluş buna inanıyor,
kaç firma/kurum/kuruluş bunu uyguluyor,
Kaç firma/kurum/kuruluş bunu sürdürecek tartışılır..
Bunun için de öncelikle insan kaynaklarının ne olduğunu keşfetmemiz gereklidir.
Neden insan kaynakları? Personel işlerinden farkı ne ? Bunun ayırımına varmış durumda mıyız?.
Bor kaynaklarımız…
Uranyum kaynaklarımız..
Ülkemizin yer altında keşfedilmiş ancak çeşitli engeller yüzünden kullanamadığı kaynakları,
ya da henüz keşfedilmemiş kaynakları var. Her ikisi de Ülkemiz için bir kayıp.
Aynı bu kaynaklara bakışımız gibi bakarsak insan kaynağına, o zaman ulaşmayı, keşfetmeyi
arzulamayı içimizde hissedebiliriz.
Çok beğendiğim bir deyiş var; “Her insan önemsendiğimi hissettirin yazılı görünmez bir levha taşır.”
Bu o kaynağa ulaşmak için aslında açık bir davetiyedir.O halde insanı kaynak olarak ele alıp, onun;
• Güçlü yönlerini,zayıf yönlerini, geliĢtirilebilir yönlerini iyi analiz eden,
• Motivasyon kaynaklarını anlayabilen,
• Görev tanımlarını doğru yapıp bunların gerektirdiği yetkinlikleri saptayan ve izleyebilen,
• Performansını; hem gerçekleĢtirdiği hedefe, sisteme, karlılığa katkısına göre,
hem de yetkinliklerini ortaya koymasına ve geliĢtirme çabasına göre objektif ölçebilen,
• Kişisel, Yönetsel,Görevsel geliĢimi için eğitim planlaması yapabilen, eğitebilen ve ölçebilen,
• Özel yaşantısını, eğitimini, ailesini, karakter özelliklerini ortaya koyacak yöntemler geliĢtirebilen,
• Kariyer gelişimini sağlayabilen,
• Takım çalışmasına yatkınlığını artıracak yöntemler sunabilen,
• Özlük haklarına saygılı,
• Kurum Kimliğini iyi anlatan ve aidiyet duygusunu verebilen,
• Çalışanını önemseyip ona değer verebilen,
• Sorunlarını , Önerilerini ve paylaşmak istediklerini açık bir iletiĢim sistemi ile takip edebilen,
birimler, kurumlar tabelalarını gerçekten değiştirmiş oluyorlar…
Tabela değişiyorsa içinde yapılan işler de değişmeli ve yukarıda bahsettiğim , sonucunda
çalışanımızın, Firmamızın, Kurumumuzun, Sektörümüzün,Ülkemizin, kazanacağı bir alt yapı oluşturmak o kadar da zor değil. Gönül ,insanla birlikte yol almaya niyetli firma/kurum/kuruluşların yol gösterir olmalarını hatta yine güzel bir deyiş gibi ‘yol’ olmalarını bekliyor..
İnsanı ‘kaynak’ olarak gören kuruluşlardan, onu bir maden gibi görerek zaman zaman iĢlemesi,(eğitmesi ve yönetmesi), zaman zaman iĢlenmiĢleri bünyesine katması (Head Hunterlarla), Yönetsel liderlik becerileri ile de etkinleştirmesi, daha fazla kullanım alanları yaratması beklenir.
Sonuçta biz ve bizim gibi İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlık Firmaları İK birimlerini kurma, geliştirme, yönlendirme, eğitme gibi çalışmalar yaparak;
George Bernard Show’un şu sözlerini doğruluyor
“Akıllı Adam aklını kullanır… Daha akıllı adam başkalarının aklını da kullanır..”
Sonuçta bu gibi çalışmaları yapmak isteyenlere her zaman desteğe hazırız. Ne de olsa,
amacımız insana yatırım yapmak,temellerini depremlere, krizlere dayanıklı oluşturarak
Ülkemiz şartlarına da hazırlamaktır.
İşte size bir örnek, Bir firma/kurum/kuruluş hayal etmeye çalışın; Yukarıda saydığımız çalışmaları yapan,
Ayrıca motivasyonun ‘Uzun Yol Azığı’ olduğunu unutmayarak tüm yönetim kademelerine de enjekte ettiği , kurum kültürünün vizyonuna yatırım yapan ve misyonunu taĢıyarak, motivatörlük ruhunu taşıyan bir firma/kurum/ kuruluş..
Çalışanının doğum gününü sabah işe geldiğinde mesela, bilgisayarında Yönetiminin kutlama mesajını,güven, sevgi ve saygı sözcüklerini mesaj atarak kutlayan ,Göreve başlarken aramıza hoşgeldin kitapcığı, oryantasyon süreci,eğitimi, motivasyon , tanıtım çalışmalarını yapan,
Görevinin 1. yılında ona kurum/Ģirket logosu ile resminin bulunduğu evlilik cüzdanı gibi esprili
ancak aidiyet duygusunu geliştirecek , önemliyim,iĢte.. çalıĢmak istediğim yerdeyim dedirttirecek ve bu anlamda bir takım çalışmalar yapan,….
Bir de eğer; işe alımlarda kişilik analizleri, psikosomatik testler,bilgi, beceri vs ölçümleri de yapıp, doğru kişilerle , onların yetkinliklerini gösterebilecek ve geliĢtirebilecek doğru görev tanımları ile, ölçümlenebilen hedeflerini de takip edebilen, performanslarını objektif ve reel olarak ölçerken, memnuniyet araştırmalarını da ihmal etmeyen..biz bilinci ile koşan bir yer,…
Burada çalışkan olmak da ,Lider Yönetici-Koç olmak da çok keyifli olmalı,,,
INANIN SONUÇ KEYIFTE BITMIYOR,
VERİMLİ,KARLI, POZITIF VE DOĞRU İNSANLA, DOĞRU İŞLERİ ÜRETMENİN TADINDAN ÖTE, VERİMLİ, KARLI BİR KURUM YARATILIYOR..
YENİLİĞE VE DEĞİŞiME AÇIK,
YILLARCA AYAKTA…
İnsanı KAYNAK olarak görerek, sağlıcakla kalın..
İNSANIN SINIRLARI….. EVRENİN SINIRLARIDIR…
Günsu Başer

Günsu Başer

Aslen İktisatçı olan Başer; 30 yıldır iş hayatının içinedir. Kariyerinin son 20 yılını Yöneticilik , Danışmanlık  ve Eğitmenlik yaparak geçirmiştir. Yöneticilik & Eğiticilik  & Danışmanlık  kariyerinde;   25.000 i aşkın katılımcıya eğitim, 500’ün üzerinde ( Yurt içinde ve dışında)   …

Türkiye’nin Lider Profesyonel Kariyer Akademisi


Call Now Button