Finansal Yönetim Seminer Programı

  • Etkinliğin Konusu

Finansal piyasalar ve finansal yönetim uygulamalarına odaklanan bu programda, planlama, bütçeleme, karar alma, halka açılma, kredi kullanma, analiz yapma ve mevcut durumu değerlendirme konularında bilgiler sunulmaktadır. Finansal Yönetim Seminer Programı, temel bilgileri sunarak, Şirket finans ve KOBİ (Portföy) Yöneticilerine, orta kademe yöneticilerine yönelik şirket mali tablo analizlerine hakimiyet sağlayacaktır.

 

  • Etkinliğin Amacı

Programın amacı katılımcıların, finansal yönetim bilgilerini güncelleyerek, para ve sermaye piyasası araçları ile kurumları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Eğitim Programı Şirket finans ve KOBİ (Portföy) Yöneticilerine, orta kademe yöneticilerine yönelik şirket mali tablo analizlerine hakimiyet sağlayacaktır.

 

  • Kimler Katılabilir

Finansal Yönetim Seminer Programı, işletmelerin finans ve muhasebe bölümlerinde çalışan kişiler ile orta kademe yöneticilerini hedeflemektedir. Aynı zamanda finansçı olmayan yöneticilere temel finans bilgilerinin kazandırılmasını hedefler.

Türkiye’nin Lider Profesyonel Kariyer Akademisi
Call Now Button